Hà Nội rà soát, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy lưu ý đến việc rà soát nhân sự, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 5/1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, được cho là khâu khó trong công tác tổ chức cán bộ như công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng, phát triển và củng cố cơ sở Đảng yếu kém; xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị... bước đầu đạt được những kết quả tốt.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu tổ chức thực hiện nội dung Hội nghị T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII) với cách làm bài bản, khoa học, bước đầu đạt kết quả tích cực; tham mưu sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức Đảng, giảm từ 59 còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 ban chỉ đạo (giảm 74 ban); tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu và sắp xếp thu gọn đầu mối.

Ban đã tham mưu xây dựng trình BCH Đảng bộ thành phố thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, hiện đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và trình Bộ Chính trị...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, ngành phải chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc rà soát nhân sự; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ...

Cùng với đó, ngành phải tham mưu thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa 11, 12) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; nội dung hội nghị TƯ 6, 7, 8 (khóa 12) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương…

Ông Hải cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phải tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình số 01 của Thành ủy; tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở, nhất là phải giới thiệu được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, thực sự có đức, có tài, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá