Hậu Giang: Thu hồi gần 3 tỷ đồng chi sai

TP - Ngày 27/8, Thanh tra tỉnh Hậu Giang có quyết định về việc thu hồi trên 2,8 tỷ đồng tiền chi sai chế độ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước của UBND thị xã Long Mỹ.

Hậu Giang: Thu hồi gần 3 tỷ đồng chi sai

Theo đó, căn cứ Kết luận thanh tra số 315/ KL-TT ngày 19/6/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang, về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thanh tra; công tác quản lý thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản tại UBND thị xã Long Mỹ.

Qua đó, Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong thu, chi tài chính tại các phòng, ban, trung tâm và xã, phường số tiền trên 590 triệu đồng.

Sai phạm trong thu, chi tài chính tại các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã trên 1,9 tỷ đồng; Công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và các đơn vị có thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên 284 triệu đồng.Tổng số tiền chi sai là 2,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ có trách nhiệm nộp số tiền phải thu hồi vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng