Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cấp Hội Nông dân cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá, của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu..

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

“Phát triển nhanh và bền vững hơn nữa”

Phát biểu tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam sáng 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của giai cấp nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong cả nước trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới. Công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn…

Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư - ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, phát triển bền vững, hiện đại nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

“Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nông dân đang cần hỗ trợ gì?

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hoá, của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và xoá nghèo bền vững.

“Có như vậy, nông dân nước ta mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, Hội Nông dân Việt Nam cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Tổng kết và nhân rộng mô hình tập hợp nông dân vào các chi hội, tổ hội nghề nghiệp.

“Thành công tuỳ thuộc vào sự đoàn kết, nỗ lực của tất cả các hội viên, của giai cấp nông dân, trong đó đội ngũ cán bộ Hội có vai trò rất quan trọng. Mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân khoá mới cần căn cứ vào nhiệm vụ của mình và của Hội để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội một cách thiết thực, hiệu quả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư - ảnh 2

Khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Sáng 12/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ VII chính thức khai mạc với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”.

Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư - ảnh 3

Nhân sự Hội Nông dân làm đúng quy trình, khách quan

Thông tin trên được BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đưa ra ngày 5/12, tại buổi họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018- 2023.

Hỗ trợ nông dân trước thách thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư - ảnh 4

Ông Lại Xuân Môn làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 22/4, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Hội Nông dân Việt Nam, ông Lại Xuân Môn đã được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá