'Không có vùng cấm' trong xử lý vi phạm đất quốc phòng

TP - Bên lề Quốc hội sáng 27/5, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nói, “không có vùng cấm” trong việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân vi phạm về quản lý đất quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Vừa qua các cơ quan chức năng công bố nhiều sai phạm trong một số vụ việc liên quan tới việc quản lý đất quốc phòng. Xin Thượng tướng cho biết quan điểm của bộ về vấn đề này?

Hiện nay, một trong những nội dung mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm là quản lý đất quốc phòng. Đất quốc phòng có lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ.

Phải thực hiện tốt quy hoạch đất quốc phòng, điều này thể hiện trong nhiều văn bản, trong đó có Luật Đất đai, gần đây nhất là chiến lược quân sự và quốc phòng liên quan xây dựng tiềm lực và thế trận thì có tăng tường quản lý đất quốc phòng; cương quyết xử lý những tồn đọng, thiếu sót trong quản lý.

Ông đánh giá như thế nào về tính chất, mức độ trong những vụ việc vi phạm quản lý đất quốc phòng xảy ra thời gian qua?

Đất quốc phòng có tính lịch sử của nó, có nguồn gốc đa dạng. Vấn đề cơ bản là đất cần được quản lý và sử dụng tốt. Thực tế, một số vị trí đất quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay thì anh em có thể đưa vào sản xuất, phục vụ kinh tế quốc phòng nhưng đã có thiếu sót và thiếu sót đến đâu thì xử lý nghiêm túc đến đó.

Tinh thần chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là thực hiện theo kết luận của Chính phủ, quy hoạch lại các đơn vị có gắn nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế. Những đơn vị nào làm kinh tế đơn thuần thì Bộ sẽ tổ chức cổ phần hóa theo tinh thần phải quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà nước, trong đó có đất đai, trụ sở…

Thực tế, các vụ vi phạm đã xảy ra, gây bức xúc dư luận. Không ít tướng tá quân đội đã bị xử lý trách nhiệm. Đến nay, việc thực hiện các kết luận, xử lý trách nhiệm với các sai phạm của cán bộ, sỹ quan trong lực lượng được tiến hành thế nào?

Quan điểm chung, đất đai là của Nhà nước giao cho quân đội quản lý thực hiện nhiệm vụ đất quốc phòng thì phải  được sử dụng đúng mục đích, gồm sử dụng trước mắt, quy hoạch xây dựng lâu dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt công tác lãnh đạo và tuyên truyền để thống nhất về nhận thức và tư duy mới, trong đó có quản lý và quy hoạch đất quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chấp hành nghiêm các kết luận của Đảng và Chính phủ về một số thiếu sót, khuyết điểm. Đến nay rà soát cơ bản khu vực đất có sai phạm trong sử dụng. Tinh thần là kiểm điểm và xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân với quyết tâm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, chấp hành chỉ đạo của Đảng và không có vùng cấm. Việc xử lý cũng công khai, minh bạch, thông tin rõ ràng tới báo chí.

Xin cảm ơn Thượng tướng!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng