DMCA.com Protection Status

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong bổ nhiệm tại Phú Thọ

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/7/2019.

Tại thời điểm thanh tra trực tiếp, UBND tỉnh Phú Thọ chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm đối với Sở Ngoại vụ; UBND tỉnh giao 48 biên chế viên chức làm việc trong 2 cơ quan hành chính nhà nước; còn có cơ quan, tổ chức sử dụng vượt quá chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, qua kiểm tra 80 hồ sơ, 1 viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật được tiếp nhận vào công chức; 4 công chức được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên có 8 thành viên.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 10 trường hợp cơ bản đã đáp ứng trình tự, thủ tục theo quỵ định. Tuy nhiên, 3 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Về bổ nhiêm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế về điều kiện, tiêu chuẩn: Có 2 công chức được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B. Về trình tự, thủ tục, thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 24 công chức còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại thời điểm thanh tra, vẫn có phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định 1 người.

Để khắc phục những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng