Kiểm tra sức khoẻ nhân sự ứng cử chức danh diện Bộ Chính trị quản lý

TPO - Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị trung ương 6
Các đại biểu tham dự hội nghị trung ương 6

Ban Bí thư vừa ban hành quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, quy định nêu rõ định kỳ 6 tháng/ lần thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ đối với đối các cán bộ trên.

Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ.

Về kiểm tra sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, quy định nêu rõ: Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trường hợp cán bộ có bệnh lý cần thiết đi khám, kiểm tra sức khoẻ tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và báo cáo, xin ý kiến của Thường trực ban bí thư.

Về chế độ thăm khám, theo dõi sức khoẻ, đối với các cán bộ chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội thì bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khoẻ hàng ngày.

Đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, bác sĩ theo dõi sức khoẻ, thăm khám sức khoẻ ít nhất 2 lần/ tuần hoặc hằng ngày tuỳ theo diễn biến sức khoẻ của cán bộ...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá