Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, ông Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6-6-2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, UBKT T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBKT T.Ư, ông  Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải hiện có vợ là ca sĩ Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, từng là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sau đó thi tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng