Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về đất đai, bổ nhiệm người nhà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định Cảnh cáo nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng.

Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về đất đai, bổ nhiệm người nhà
Ngày 6/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, từ đề xuất của cơ quan này, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí K' Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức; Đoàn Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Lê Khắc Ghi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đăk Glong.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 đối với đồng chí Phạm Đặng Quang, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2008-2013, 2013-2015, 2015-2020 đối với đồng chí Trần Đình Mạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức.

Trước đó, trong các ngày 16 và 17/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp kỳ thứ 21. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận và đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ kỷ luật 6 cán bộ trên do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, đồng chí K’Bốt đã thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây cao su nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Đồng chí Đoàn Văn Quỳnh thiếu gương mẫu, thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Đồng chí Lê Khắc Ghi với trách nhiệm là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2014-2017, chủ đầu tư xây dựng công trình tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 - 1936 (giai đoạn 1). Đồng chí Lê Khắc Ghi có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục đấu thầu theo quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư xây dựng để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán dẫn đến công trình phải tháo dỡ.

Đồng chí Hoàng Duy Chuyển với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy Đắk Glong (giai đoạn 2008-2011) phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong theo Thông báo kết luận số 1471-TB/TU ngày 4/4/2018 và Quyết định xử lý kỷ luật số 874-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong.

Với cương vị người đứng đầu Huyện ủy, đồng chí Hoàng Duy Chuyển chưa làm hết trách nhiệm, chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Phạm Đặng Quang trong giai đoạn 2008-2015 với chức vụ là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong được giao phụ trách lĩnh vực Nông – lâm nghiệp, Tài nguyên – môi trường, Trưởng ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng của huyện, Trưởng Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để lĩnh vực mình được phân công phụ trách xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng, quản lý bảo vệ rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trực tiếp ký quyết định tạm giao đất, giao rừng cho 2 nhóm hộ, hộ gia đình không đúng quy định; ký các Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 201,079 ha cho 256 hộ dân trên diện tích đất có nguồn gốc phá rừng, lấn chiếm đất rừng trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh là thực hiện không đúng quy định.

Đồng chí Trần Đình Mạnh với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (nhiệm kỳ 2008-2013, nhiệm kỳ 2013-2015) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và để nhiều cán bộ cấp phó, cấp dưới của mình vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; để cán bộ cấp dưới làm sai trong việc hợp thức hóa hồ sơ cho vợ mình nhận chuyển nhượng từ người khác và được cấp 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (15,7 ha) từ diện tích đất mà gia đình đồng chí thuê của Nhà nước.

Đồng chí Trần Đình Mạnh thiếu gương mẫu, có biểu hiện vun vén cho gia đình trong việc bổ nhiệm con và em ruột khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định; có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đi ngang qua đất chỉ có 3 hộ dân canh tác, trong đó có đất gia đình đồng chí dẫn đến hiệu quả không cao, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.

* Chiều 5/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí cho biết, ngày 2/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã họp kỳ thứ 23 xem xét, kết luận các nội dung:

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Xuân Ít, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 4A thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ); nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

UBKT Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Phan Xuân Ít trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị, đã tham mưu lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Phan Xuân Ít.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Thống, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 23 thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu); nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng.

UBKT Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Thống trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố, đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Thống./.

Theo Báo chính phủ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá