Kỳ vọng vào những quyết sách tại Hội nghị Trung ương 6

TP - Nêu ý kiến về những nội dung bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, nhất là nội dung tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cử tri và nhân dân kỳ vọng Hội nghị sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kỳ vọng vào những quyết sách tại Hội nghị Trung ương 6
PGS.TS. Lê Minh Thông, trợ lý Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương
Cải cách hành chính với trọng tâm là điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, ít đầu mối theo mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực là một chủ trương được quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian qua.
Để thực hiện tốt chủ trương này, phải khắc phục được tình trạng quá tải về công việc của các bộ đa ngành hiện nay, từ đó tạo tiền đề cần thiết để sắp xếp lại cơ cấu bên trong của các bộ đa ngành một cách hợp lý. Đồng thời, cần tăng cường, đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, xử lý mối quan hệ giữa Chính phủ, các bộ với chính quyền địa phương để bảo đảm sự kiểm soát, quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhưng vẫn tạo được sự linh hoạt trong hoạt động của chính quyền địa phương.
Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu để phân công, phân định hợp lý chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ trong Chính phủ theo nguyên tắc mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện và phân nhóm các chức năng, nhiệm vụ giống nhau, gần nhau thì chỉ giao cho cùng một cơ quan đảm nhiệm để tránh chồng chéo, vướng mắc trong thực thi công việc giữa các cơ quan với nhau. Tiếp tục rà soát để sớm khắc phục những chồng chéo, vướng mắc giữa các bộ trong thực hiện một số nhiệm vụ, cũng như cần bổ sung một số nhiệm vụ còn bỏ sót, chưa có cơ quan nào thực hiện hoặc chưa rõ địa chỉ thực hiện.
Việc tổ chức các bộ đa ngành phải được tiến hành đồng thời với việc tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu bên trong của các bộ, khắc phục tình trạng lắp ghép, sáp nhập cơ học. Chỉ khi sắp xếp lại cơ cấu bên trong bộ một cách khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới thì mới có thể hình thành được một cấu trúc hợp lý, vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả, phát huy được những ưu thế của bộ đa ngành và mới có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét lại mô hình cơ quan thuộc Chính phủ là các cơ quan sự nghiệp như hiện nay. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, cơ quan thuộc Chính phủ không phải là cơ quan hoạch định chính sách, không ban hành pháp luật mà là cơ quan tổ chức thi hành pháp luật ở phạm vi quốc gia trong từng lĩnh vực đặc thù (ví dụ như an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý cạnh tranh…). Các tổ chức sự nghiệp công cũng nên tách khỏi Chính phủ và hoạt động theo pháp luật.

Trương Khải Minh, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Xử lý cán bộ không có vùng cấm
Kỳ vọng vào những quyết sách tại Hội nghị Trung ương 6 - ảnh 1
Hội nghị T.Ư 6 bàn nhiều vấn đề cấp bách và quan trọng, có ý nghĩa đối với xã  hội. Với vị trí công tác hiện tại, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu là đổi mới cơ chế, hệ thống theo hướng tinh gọn nhằm đạt hiệu quả, chất lượng cao. Đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tự chủ, cạnh tranh, phân tầng giữa các trường Đại học. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đặt ra với những trường đại học mới và đang trên đà phát triển như Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng vào tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong xử lý cán bộ vi phạm và không có vùng cấm. Tôi kỳ vọng hội nghị T.Ư lần này xem xét nghiêm túc những vấn đề tồn tại gây bức xúc cho nhân dân nhưng chưa được đưa ra mổ xẻ, xem xét. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng