Một cơ quan ngang sở có số lượng lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên

TPO - Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế (trực thuộc UBND tỉnh) hiện có 10 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, trong khi, chỉ có 5 nhân viên.

Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế
Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế

Chiều 17/7, nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận, xem xét hồ sơ về Đề án sắp xếp lại nhân sự ở Ban dân tộc tỉnh, do cơ quan trực thuộc UBND tỉnh này hiện có số lượng lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên.

Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế có tổng cộng 15 cán bộ và nhân viên, trong đó, 10 người giữ các vị trí lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên; trong khi, chỉ có 5 nhân viên. Trong số những lãnh đạo này của Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế còn có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trước tình trạng “sếp” cơ quan đông hơn nhân viên, Ban Dân tộc tỉnh TT-Huế đã lập đề án sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo theo hướng giảm các đầu mối phòng, ban; giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án được thông qua, tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của Ban sẽ được rút xuống còn tương đương 50/50.

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn ngang sở, trực thuộc UBND tỉnh; với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng