Nhân sự Mặt trận khóa mới dự kiến có 193 người ngoài Đảng

TPO - Số lượng Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa 9 dự kiến là 385 người, trong đó đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên 47 người, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh 63 người, cơ cấu ngoài Đảng có 193 người, Đoàn Chủ tịch là 62 người.

Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị
Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII, ngày 29/7, Đoàn Chủ tịch tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để xin ý kiến của các cụ, các vị, các đồng chí vào các văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ tổ chức trong 3 ngày từ ngày 18 –20/9 năm 2019. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực thống nhất quán triệt tinh thần Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Về công tác nhân sự, kỳ này Tiểu ban nhân sự xây dựng phương án cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cụ thể theo hướng là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và Nhân dân để tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam khoá IX.

Trình bày Tờ trình về nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, số lượng Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa 9 dự kiến là 385 người: Đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên 47 người, tăng 2 người so với khóa VIII; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh 63 người; cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài 258 người (giảm 4 người so với khóa VIII); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam 17 người.

Về cơ cấu, ngoài Đảng có 193 người (tỉ lệ 50,1%). Về cơ cấu Đoàn Chủ tịch là 62 người; Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là 6 người (gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Tổng thư ký).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng