Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định đồng chí Phạm Xuân Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội; điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội Hội NDVN lần thứ VII.

Quyết định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức; điều động đến nhận công tác tại Ban Kinh tế Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội Hội NDVN lần thứ VII.

Quyết định đồng chí Mai Bắc Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, chuyên viên Ban Kinh tế Trung ương Hội đến nhận công tác tại Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Quyết định điều động đồng chí Lều Minh Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chuyên viên chính Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội đến nhận công tác tại Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương Hội giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội Hội NDVN lần thứ VII.

Quyết định đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách công tác tổng hợp kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Việt Hà, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách công tác Tài chính – Hành chính – Quản trị kể từ ngày 1/2/2019. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương - ảnh 1  
Chiều 28/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã trao Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Sông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. Thời gian 5 năm kể từ ngày 1/2/2019.
Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương - ảnh 2  
Ngày 28/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Trịnh Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương - ảnh 3  
Ngày 28/1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm đồng chí Phạm Anh Thắng, Phó Trưởng đại diện giữ chức vụ Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân sự mới một số cơ quan Trung ương, địa phương - ảnh 4  
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn vừa trao Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 25/1/2019 của VKSNDTC về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Tất Hiếu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2019.

Theo Báo chính phủ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng