Phát hiện nhiều vi phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo tại Bình Định

TPO - Cơ quan thanh tra phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Trụ sở UBND tỉnh Bình Định
Trụ sở UBND tỉnh Bình Định

Thanh tra của Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó của UBND tỉnh Bình Định giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2017.

Qua kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, cơ quan thanh tra phát hiện có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Cùng với đó, có một công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Theo Thanh tra Nội vụ, việc tuyển dụng không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên cũng có sai phạm.

Cụ thể, kiểm tra 52 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi tuyển và 9 hồ sơ xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện cho thấy: Trong quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch không nêu tên các thành viên Hội đồng; một số hồ sơ không đảm bảo thành phần theo quy định, 17 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, 1 công chức chưa có chứng chủ tin học, ngoại ngữ, 1 trường hợp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp vị trí việc làm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định vượt 1 cấp phó so với quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bình Định còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Điều này vi phạm khoản 6 Công văn số 2843 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo rà soát đối với các trường hợp đã được tiếp nhận không qua thi tuyển trong thời gian trước giai đoạn thanh tra, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, rà soát tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, không bổ nhiệm lại các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Tỉnh cũng phải có giải pháp giải quyết dứt điểm 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Thanh tra cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã trên trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá