Quốc hội bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6

TPO - Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức. Nghi thức này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6.

Chiều 16/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, diễn ra vào ngày 22/10 tới đây.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp trù bị, các đại biểu Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Vào cuối ngày làm việc đầu tiên (22/10), Quốc hội sẽ làm về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 23/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và thành lập Ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước sau đó.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch nước tuyên thệ và nghi thức này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 8 vào đầu tháng 10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.
Hiện bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đang giữ quyền Chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Ngày 24/10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng