Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu, cụ thể ra sao?

TPO - Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng