Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia

TPO - Đầu giờ chiều 3/6, Quốc hội xin ý kiến đại biểu về 3 vấn đề còn ý kiến khác nhau được quy định trong Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nội dung đầu tiên là quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông (khoản 8 điều 5 của dự thảo luật). Dự thảo luật đề xuất 2 phương án là:

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn.
Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Trong đợt lấy ý kiến đầu tiên, phương án 1 nhận được 236 đại biểu đồng ý (chiếm 48,76%), 176 đại biểu không đồng ý (chiếm 36,36%) và 10 đại biểu không tham gia ý kiến.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 1

Phương án 2 nhận được 240 đại biểu đồng ý (chiếm 49,59%), 169 đại biểu không đồng ý (chiếm 34,92%), 8 đại biểu không tham gia ý kiến.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 2

Như vậy cả hai phương án đều không đạt được trên 50%, theo quy định các phương án không đạt 50% thì không bổ sung vào dự thảo luật.

Tuy nhiên, kết quả biểu quyết lại cũng chỉ có 214 đại biểu đồng ý (chiếm 44,21%), 212 đại biểu không đồng ý (chiếm 43,80%). 15 đại biểu không tham gia ý kiến.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 3

Như vậy, kể cả khi biểu quyết lại, phương án 1 cũng không nhận được quá 50% ĐBQH đồng ý.

Nội dung thứ hai được lấy ý kiến là quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ tại, được quy định tại điều 5 của dự thảo luật. Hai phương án được đưa ra là bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau; hoặc không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả biểu quyết cho thấy, phương án 1 nhận được 224 ĐBQH đồng ý (chiếm 46,28%); 206 đại biểu không đồng ý (chiếm 42,56%). 10 đại biểu không tham gia ý kiến.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 4

Phương án 2 nhận được 214 ý kiến đại biểu đồng ý (chiếm 44,21%); 206 đại biểu không đồng ý (chiếm 42,56%). 12 đại biểu khôn tham gia ý kiến.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 5

Như vậy, cả hai phương án đều không đạt được quá bán 50% ý kiến ĐBQH đồng ý.

Nội dung thứ 3 là quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình (điểm c khoản 3 điều 12 của dự thảo luật).

Phương án 1 của dự thảo luật quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18h đến 21h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2, quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19h đến 20h hàng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Quốc hội không bổ sung quy định về thời gian cấm bán rượu, bia - ảnh 6

Kết quả phần lấy ý kiến cho thấy, 351 đại biểu đồng ý (chiếm 72,52%). 72 đại biểu không đồng ý (chiếm 14,88%) và 19 đại biểu không tham gia ý kiến. Do kết quả vượt quá 50% số ĐBQH đồng ý, phương án 1 sẽ được đưa vào dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Phát biểu sau kết quả biểu quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: kết quả trên cho thấy, không ai có thể tác động được Quốc hội trong việc xây dựng luật. Điều này cho thấy Quốc hội hoạt động công khai, minh bạch.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng