DMCA.com Protection Status

Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

TPO - Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/5, Tổng thư ký Quốc hội đã báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày, trong đó đợt 1 là 9 ngày, từ ngày 20 đến 29/5 và đợt 2 là 10 ngày, từ 8 đến 18/6, dự phòng ngày 19/6.

Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa kỳ họp sẽ diễn ra, nhưng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đến thời điểm này, có rất ít tài liệu chính thức được gửi đến đại biểu Quốc hội. Ông đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung để gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian làm việc về công tác nhân sự.

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn, và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cuối cùng, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết: phê chuẩn phê chuẩn đề nghị về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng