Quốc hội sắp biểu quyết thông qua nhiều Luật quan trọng

TPO - Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, trong đó có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia - một đạo luật thu hút sự chú ý và nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận trong thời gian qua.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật vào tuần tới. Ảnh Như Ý
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật vào tuần tới. Ảnh Như Ý

Theo dự kiến chương trình, trong ngày đầu tuần (10/6), sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Cả hai dự án luật này đều do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Tại mỗi phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ có giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội. 

Sang ngày 11/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đó Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án luật này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; sau đó sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thư viện.

Ngày 12/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Kiến trúc. Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Hai Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sẽ giải trình những ý kiến của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan.

Sang ngày 13/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020. Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); và dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Đặc biệt trong ngày làm việc cuối cùng (14/6), Quốc hội dành cả buổi sáng để thông qua 5 dự án luật, gồm: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; và Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua: Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết chung của kỳ họp. Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng