Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế

TPO - Nhiều bộ, địa phương như Bộ Y tế, LĐTB&XH, Nội vụ, thành phố Hà Nội… trong quá trình hợp nhất, sáp nhập đã tinh giản bộ máy, giảm hàng nghìn biên chế.

Nhiều bộ, địa phương cho biết sau khi sáp nhập các đơn vị đã tinh giản hàng nghìn biên chế.
Nhiều bộ, địa phương cho biết sau khi sáp nhập các đơn vị đã tinh giản hàng nghìn biên chế.

Một trong những địa phương đã và đang thực hiện chủ trương hợp nhất sáp nhập các đầu mối trong thời gian qua là thủ đô Hà Nội. Theo lãnh đạo phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ Hà Nội: Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, thành phố đã giảm 121 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, giảm 110 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Đồng thời, Hà Nội đã giao tự chủ chi thường xuyên 106 đơn vị, giảm chi ngân sách đối với 8.761 viên chức; chuyển đổi 15 đơn vị sang công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Kết quả là, thành phố đã tinh giản được 1.639 biên chế.

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế - ảnh 1

Dự thảo nghị định Chính phủ: Sáp nhập, sẽ giảm tối thiểu 46 sở

Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý, tổ chức các sở sẽ được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn.

Thực hiện chủ trương này, nhiều bộ ngành cũng cho biết đã tinh giản được hàng nghìn biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi thường xuyên. Theo Bộ LĐTB&XH, trong năm 2017, chỉ tiêu biên chế công chức được giao là 726 biên chế, giảm 11 biến chế so với năm 2016. Đối với các đơn sự nghiệp, trong năm 2017 đã tinh giản 15 trường hợp.

Bộ này đặt mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2021 tối thiểu tinh giản đạt 10% số biên chế công chức (giảm tương đương 74 biên chế trên tổng biên chế năm 2015 là 737 người) và số lượng người làm việc ở đơn vị sự nghiệp (giảm tương đương 272 người làm việc trên tổng số người làm việc 2.719) của Bộ LĐTB&XH được Bộ Nội vụ giao tính đến thời điểm năm 2015.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng người làm việc sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Bộ Y tế cũng cho biết, qua sắp xếp, tinh giản bộ máy đã giảm được 36 phòng trong các Vụ, Cục (từ 94 xuống còn 58 phòng); quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng; thành lập Trung tâm mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia; sáp nhập 02 tạp chí thành đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

Cùng với đó, 40 tỉnh, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 202/420 huyện đã thực hiện hợp nhất thành trung tâm y tế huyện 2 chức năng và quản lý trạm y tế xã. Thực hiện trong toàn quốc sẽ giảm ít nhất 315 đơn vị, 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp trưởng, phó các đơn vị), khoảng 3.400 cán bộ, viên chức gián tiếp (chiếm khoảng 20%).

Tại Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường khẳng định, Bộ Nội vụ là “đơn vị đi đầu” trong sắp xếp cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay Bộ Nội vụ đã sáp nhập các trường bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo từ 8 còn 2 đầu mối là Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ. Bộ đã giải thể các trường của Ban Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng, Cục Văn thư lưu trữ và cả trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ để sáp nhập về Học Viện hành chính quốc gia và Đại học Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho rằng, hợp nhất sáp nhập sẽ đụng chạm nên trong thực tế triển khai chắc sẽ gặp vướng mắc, nhất là về con người, nhưng phải cương quyết làm. Song phải dựa trên chức năng nhiệm vụ tương đồng để hợp nhất, sáp nhập và tuỳ tình hình thực tế của từng địa phương chứ không phải cộng cơ học.

Chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện chủ trương này, ông Cường cho biết, phải thực hiện theo tình hình chung là đảm bảo quyền lợi cho anh em. “Những trường hợp không sắp xếp được thì bố trí anh em vào những vị trí phù hợp và vẫn bảo lưu các hệ số, vị trí của họ đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Do vậy, khi sắp xếp không có xáo trộn, anh em rất vui vẻ”, ông Cường cho hay.

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế - ảnh 2

Có thể sáp nhập, hợp nhất 17 sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại 17 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế - ảnh 3

Bốn sở đặc thù có thể sáp nhập hoặc không thành lập

Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Bộ Nội vụ cho biết, đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 24 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế - ảnh 4

Sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả

Mục tiêu chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015, đồng thời sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Sáp nhập, giải thể: Nhiều bộ, địa phương cắt giảm hàng nghìn biên chế - ảnh 5

Những tỉnh dưới 800 nghìn dân đều có thể sáp nhập

Dựa vào tiêu chí dân số, theo tính toán của đại biểu Quốc hội, có thể sáp nhập hàng chục tỉnh, góp phần tinh giản biên chế, bộ máy và quan trọng là có thể giảm hàng chục nghìn tỷ đồng chi thường xuyên hàng năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá