Thẩm định tiêu chuẩn 28 cán bộ cấp cao ở địa phương

TPO - Trong số 28 trường hợp thẩm định, có một người bị xem xét, không chỉ định vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh do không đảm bảo tiêu chuẩn; 15 trường hợp phải tiếp tục xác minh, bổ sung hồ sơ thiếu, chưa đúng theo quy định phục vụ công tác bổ nhiệm, chỉ định, phê duyệt quy hoạch cán bộ...

Ông Phạm Minh Chín phát biểu tại cuộc họp giao ban
Ông Phạm Minh Chín phát biểu tại cuộc họp giao ban

Tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng chiều 4/3, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trọng Hưng cho biết, trong 2 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiếp tục tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương.

Về tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã tham mưu với ban thường vụ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025... Một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý...

Thẩm định tiêu chuẩn 28 cán bộ cấp cao ở địa phương - ảnh 1 Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức T.Ư

Ngoài ra, ngành đã tham mưu cấp uỷ nắm chắc tình hình chính trị hiện nay, phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và quy hoạch cán bộ. "Chúng tôi đã thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Riêng đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, đã thẩm định 28 trường hợp đang công tác tại các địa phương, đơn vị", ông Hưng cho hay.

Theo ông, trong số 28 trường hợp trên có một người bị xem xét, không chỉ định vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh do không đảm bảo tiêu chuẩn; 15 trường hợp phải tiếp tục xác minh, bổ sung hồ sơ thiếu, chưa đúng theo quy định phục vụ công tác bổ nhiệm, chỉ định, phê duyệt quy hoạch cán bộ; 3 người khác cũng cần hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về bảo vệ chính trị nội bộ theo theo quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 3-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá