'Tình trạng chạy chức, chạy quyền chậm được đẩy lùi'

TPO - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp… chậm được đẩy lùi ngăn chặn.

Ngày 23/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét, thảo luận tờ trình đề án và thống nhất ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mới.

Chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi,… chưa được đẩy lùi - ảnh 1 Cán bộ lãnh đạo, quản lý TPHCM nghe thông báo kết quả hội nghị Trung ương 7

Hội nghị xác định công tác cán bộ ngày càng đi vào nề nếp, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng… Tuy nhiên xét về tổng thể, đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng chưa mạnh. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi.

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng tiêu cực, gây lãng phí, lợi ích nhóm. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp… chậm được đẩy lùi, ngăn chặn.

Chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi,… chưa được đẩy lùi - ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong 

“Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc, gây bức xúc trong dư luận”, ông Phong cho hay.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng cho biết công tác tuyển dụng còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, có nơi còn xảy ra sai phạm, tiêu cực. Việc kiểm tra, giám sát chưa chủ động, thiếu thường xuyên, còn nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng