Về biển Đông, Mặt trận Tổ quốc phải đóng vai trò 'người trong cuộc'

TP - Đề cập đến vấn đề biển Đông, đại biểu Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nhấn mạnh, Mặt trận phải đóng vai trò là “người trong cuộc” chứ không phải như một “quan sát viên”.

Đại biểu Vũ Trọng Kim
Đại biểu Vũ Trọng Kim

Chiều 29/7, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, cho ý kiến về Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm; việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và Tờ trình về nhân sự dự kiến trình Đại hội 9 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Trình bày tờ trình báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, việc sửa đổi Điều lệ là cần thiết vì hiện nay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được quy định, hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp.

Về nội dung sửa đổi, ông Thực cho hay, Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần này dự kiến bổ sung nội dung: “Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên vừa lãnh đạo MTTQ Việt Nam” vào điều 5 quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Việc bổ sung này phù hợp với quy định của Luật MTTQ Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2015. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về quan hệ giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, nhằm làm rõ mối quan hệ phối hợp, trong đó Mặt trận giữ vai trò chủ trì.

Góp ý vào nội dung này, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch lý giải, Đảng lãnh đạo Mặt trận bằng chủ trương, đường lối, bằng cử cán bộ tham gia và bằng chính sự gương mẫu của chính người đảng viên. Chính vì vậy, ông Túc nhấn mạnh đến yêu cầu giám sát toàn diện, và có sự “phối hợp chặt chẽ” với Đảng. Phát biểu sau đó, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cho biết, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận, cần thể hiện đúng như Cương lĩnh, Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam, Đảng vừa là tổ chức thành viên vừa lãnh đạo MTTQ Việt Nam.

Đề cập đến vấn đề biển Đông, đại biểu Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nhấn mạnh, Mặt trận phải đóng vai trò là “người trong cuộc” chứ không phải như một “quan sát viên”. MTTQ đại diện cho dân nên phải thể hiện được “khối óc, trái tim” với yêu cầu bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Về giám sát, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ông Kim cho rằng muốn chống tham nhũng, từng cán bộ, thành viên mặt trận phải có bàn tay sạch. Mặt trận phải quan tâm hơn đến địa bàn dân cư.

“Không gì có thể che giấu được tai mắt của nhân dân. Phát huy vai trò giám sát từ địa bàn khu dân cư cũng là cách giám sát cán bộ hiệu quả, đặc biệt giám sát sự nêu gương của chính cán bộ đảng viên đó”, ông Kim nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng