Xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng

TPO - Ngày 23/9, Đảng bộ tỉnh Nam Định chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự, phát biểu tại Đại hội.

Xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng...

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 1994) bình quân đạt 12,5%/năm. 

Quy mô kinh tế được mở rộng, so với thời kỳ 2006-2010: Tổng GRDP gấp hơn 2,5 lần; GRDP bình quân đầu người gấp 2,74 lần; thu ngân sách từ kinh tế địa phương năm 2015 ước đạt 3.000 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã gấp 2,7 lần. sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 22,3%/năm.

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất tăng bình quân 3,2%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai quyết liệt, đồng bộ; dự kiến đến hết năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 100/209 xã, thị trấn (47,8%) đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM…

Đại hội cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục như: Tỉnh Nam Định vẫn chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư chưa mạnh, chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Chưa hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. thu ngân sách từ kinh tế địa phương chưa có nguồn thu chủ lực, ổn định. 

Chất lượng, quy mô dịch vụ nhìn chung còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, hiệu quả điều hành của chính quyền có lúc, có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện thiếu thường xuyên. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong một số công việc thiếu chặt chẽ, còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh của tỉnh còn hạn chế. Môi trường đầu tư chưa thực sự thông thoáng, hấp dẫn; còn ít dự án quy mô lớn, công nghệ cao.  

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu chính vẫn chưa đạt, chưa tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế cũng như thu hút đầu tư. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương còn thấp, chưa tạo được nguồn thu chủ lực, ổn định; chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của địa phương còn hạn chế.

Đời sống của nông dân một số nơi còn khó khăn. Chất lượng và quy mô dịch vụ, du lịch còn nhỏ lẻ; kinh tế biển còn chưa được khai thác tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và cán bộ chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước còn buông lỏng ở một số lĩnh vực. 

Để tạo bước đột phá trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Nam Định cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, quê hương văn hiến, tiếp tục  đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị. 

Phân tích làm rõ hơn thời cơ, thách thức, tiềm năng lợi thế của tỉnh, ra sức huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực để xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng. Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chương trình xây dựng NTM; xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao, coi đây là bước đột phá của tỉnh trong thời gian tới…  

Ngày mai 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá