Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ

TPO - Theo ông Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, việc cán bộ “chỉ lên không xuống, vào không ra”, vừa thiếu bình đẳng, vừa làm giảm sự phấn đấu của cán bộ, tạo sức ỳ, cản trở việc bố trí kịp thời cán bộ có đức, có tài cho đất nước.

Ông Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương.
Ông Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đánh giá hai chiều cán bộ

Theo ông Trung, hiện nay, hầu như không có ngành nào, địa phương nào là không có một bộ phận cán bộ làm việc thiếu trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. 

Đặc biệt tệ tham nhũng, lãng phí của không ít cán bộ đã trở thành vấn đề gây bức xúc nhất trong xã hội. Do đó, việc trình Trung ương Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ - ảnh 1

Sáng nay Hội nghị Trung ương 7 thảo luận đội ngũ cán bộ các cấp

Sáng 8/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII làm việc tại Hội trường thảo luận Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Tuy nhiên, để lựa chọn cán bộ cấp chiến lược đúng và trúng, ông Trung cho rằng cần sửa đổi các quy định về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Bởi cán bộ cấp chiến lược phải là những người kinh qua một số chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, chính quyền địa phương.

Vì thế, muốn đánh giá cán bộ đó đầy đủ, chính xác thì phải đánh giá cả một quá trình, chứ chỉ đánh giá một giai đoạn nhất định thì chưa hẳn đã đúng. Bên cạnh đó, đánh giá cán bộ cũng phải đa chiều, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

“Ai làm tốt thì mới đưa vào quy hoạch và đưa lên. Chứ vì tiêu cực, lợi ích nhóm, chủ nghĩa cá nhân để rồi đưa những người yếu kém lên thì chỉ làm hại đất nước”, ông Trung cho hay.

“Có lên, có xuống, có vào, có ra”

Theo ông Trung, khi đã đánh giá cán bộ đúng rồi thì phải thực hiện cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra. Chứ đánh giá xong rồi để đó, cán bộ chỉ có lên không có xuống, chỉ có vào, không có ra thì khó có cán bộ tốt".

Thực tế lâu nay, trừ một số cán bộ bị thi hành kỷ luật cách chức hoặc phải xử lý hình sự còn phổ biến là “lên không xuống, vào không ra”. Điều này vừa thiếu bình đẳng, vừa làm giảm sự phấn đấu của cán bộ, tạo sức ỳ, cản trở việc bố trí kịp thời cán bộ có đức, có tài cho đất nước.

“Các khóa trước và gần đây, có một số trường hợp bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có thể có nguyên nhân từ việc đánh giá cán bộ không chính xác hoặc chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm hoặc do cơ chế xin cho gây ra”, ông Trung nói.

Vì thế, theo ông Trung, Đảng cần xây dựng mới hoặc bổ sung quy định về việc cho thôi chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ để cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra” được tổ chức thực hiện trong thực tế.

"Lâu nay cơ chế, quy định trên khó thực hiện hiện do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vì chưa đánh giá được cán bộ một cách thường xuyên, khách quan và công khai rộng rãi. Công tác cán bộ sẽ có sự đổi mới thực chất nếu cơ chế, quy định trên được tổ chức chực hiện có hiệu quả trong cuộc sống”, ông Trung nhấn mạnh.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ - ảnh 2

Cán bộ là vấn đề mang tính sống còn

Tại Hội nghị Trung ương 7, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ - ảnh 3

15% cán bộ cấp chiến lược là người trẻ

Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Đề án) là một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 7 lần này.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ - ảnh 4

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận Đề án cán bộ chiến lược

Hôm nay (7/5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khai mạc. Tại hội nghị lần này, Trung ương bàn và cho ý kiến về một số đề án quan trọng như cán bộ cấp chiến lược; cải cách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội...

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ - ảnh 5

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành, bại của cách mạng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá