Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay

TPO - Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ vô cùng kịch tích khi Top 60 thí sinh đều xinh đẹp, tài năng và có chỉ số đẹp.
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 1 Hoàng Bảo Trâm, SBD: 088, Chiều cao: 1m71, Số đo: 77 - 60 – 93
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 2 Nguyễn Thị Bích Thùy, SBD: 182, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 66 – 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 3 Nguyễn Thị Cẩm Đan, SBD 171, Chiều cao: 1m72, Số đo: 83 - 64 – 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 4 H Lida Niê Cao, SBD: 008, Chiều cao: 1m74, Số đo: 76 - 59 – 95
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 5 Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, SBD: 408, Chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 62 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 6 Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 76 - 58 – 89
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 7 Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung, SBD: 081, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 - 61 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 8 Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m64, Số đo: 75 - 61 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 9 Võ Ngọc Hồng Đào, SBD: 018, Chiều cao: 1m73, Số đo: 76 - 63 – 95
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 10 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, SBD: 093, Chiều cao: 1m69, Số đo: 75 - 62 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 11 Kim Trà My, SBD: 012, Chiều cao: 1m68, Số đo: 85 - 60 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 12 Đậu Hải Minh Anh, SBD: 138, Chiều cao: 1m70, Số đo: 80 - 61 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 13 Trương Nguyễn Phương Minh, SBD: 158, Chiều cao: 1m67, Số đo: 80 - 61 – 86
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 14 Vũ Mỹ Ngân, SBD: 225, Chiều cao: 1m81, Số đo: 79 - 67 – 94
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 15 Phù Bảo Nghi, SBD: 069, Chiều cao: 1m69, Số đo: 82 - 66 – 95
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 16 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 61 – 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 17 Lê Ngọc Trang, SBD: 169, Chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 62 – 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 18 Lê Nguyễn Trà My, SBD: 256, Chiều cao: 1m66, Số đo: 86 - 61 – 93
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 19 Nguyễn Thị Phượng, SBD: 026, Chiều cao: 1m73, Số đo: 84 - 60 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 20 Phạm Thị Phương Quỳnh, SBD: 146, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 - 63 – 94
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 21 Nguyễn Lê Phương Thảo, SBD: 116, Chiều cao: 1m70, Số đo: 76 - 61 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 22 Võ Lê Quế Anh, SBD: 057, Chiều cao: 1m73, Số đo: 78 - 62 – 89
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 23 Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD: 052, Chiều cao: 1m69, Số đo: 76 - 62 – 86
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 24 Nông Thúy Hằng, SBD: 005, Chiều cao: 1m68, Số đo: 81 - 65 – 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 25 Nguyễn Thị Thu Phương, SBD: 433, Chiều cao: 1m73, Số đo: 82 - 62 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 26 Đoàn Tường Linh, SBD: 165, Chiều cao: 1m78, Số đo: 84 - 63 - 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 27 Lê Thị Tường Vy, SBD: 151, Chiều cao: 1m76, Số đo: 86 - 65 - 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 28 Trần Hoàng Ái Nhi, SBD: 175, Chiều cao: 1m71, Số đo: 86 - 60 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay - ảnh 29 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, SBD: 025, Chiều cao: 1m84, Số đo: 87 - 67 – 96
=>> Xem tiếp Phần 2

Cùng chuyên mục

Xem thêm Hoa Hậu

Cùng chủ đề

Mới - Nóng