Xông vào cửa hàng xin tiền bất thành, 'ăn mày mặt đen' vung đĩa đánh người

Video
Bị ngăn cản vì tự ý mở cửa tiệm thuốc, kẻ ăn xin kì dị mặc đồ đen, bôi mặt đen vung đĩa đánh trả nhân viên bán hàng ở tiệm thuốc.