Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo

TPO - Trong thời gian qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học và làm theo Bác thành công việc thường xyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo - ảnh 1 Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 (Ảnh: Như Ý)

Khắc phục được tính "hình thức"

Sáng 20/8, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được thực hiện theo hình thực trực tuyến với gần 800 điểm cầu và khoảng 70 nghìn người tham dự.

Thạm dự tại điểm cầu ở Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và các đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ, ngành và chính quyền địa phương

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá thời gian qua toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo - ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Như Ý)

Trong 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Để triển khai chỉ thị, ngày 19-12-2016, Bộ Chính trị bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Đặc biệt việc họp tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính "hình thức", chất lượng ngày càng cao với nhiều sự vận dụng phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng. Nội dung sinh hoạt của chi bộ có tiến bộ với nội dung thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tác động tích cực đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Qua đó, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều cách làm sáng tạo

Đặc biệt theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động của toàn tỉnh như: Điện Biên - Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế; Cao Bằng: “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”; Nghệ An: “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”…

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo - ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Trong công tác tuyên truyền hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều ban hành kế hoạch hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều hình thức tuyên truyền nổi bật như, phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 2 thu hút trên 416.000 sinh viên tham gia, lần thứ ba thu hút trên 686.000 lượt thí sinh tham gia; giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm nghệ thuật nhận được hàng vạn tác phẩm tham gia…

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa đáp yêu cầu, chưa thực chất, chưa phát huy hết vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân.
Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích học tập và làm theo Bác chưa đi liền với với việc đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân chưa làm tốt, thậm chí có khuyết điểm sai phạm

Xử nghiêm cán bộ, đảng viên có sai phạm

Về phương hướng thời gian tới, Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo - ảnh 4 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Học tập, làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài

Báo Điện tử Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 19/8.

Lan tỏa những 'bông hoa đẹp' trong học tập và làm theo Bác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự lan tỏa của những  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác sẽ tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế để sớm sánh vai với cường quốc 5 châu như Bác Hồ từng mong ước.

Những tấm gương, bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo Bác

Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều những tập thể, cá nhân với những việc làm cụ thể, thiết thực, gương mẫu tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh tế, xã hội ở địa phương.

Vinh danh điển hình học tập và làm theo Bác

3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã thực hiện học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa tích cực.

Tổng Bí thư: Cố gắng học và làm theo Bác, xứng đáng là Đảng viên

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đang thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2) và đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đợt 3/2.

Ảnh: Như Ý

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng